SPS

V letu 2016 smo razvijali dovršen tehnološki sistem za izdelavo pohištva, kjer smo poenostavili kar nekaj tehnoloških operacij. V vmesnem obdobju istega leta smo zaprosili in dobili odobrena nepovratna sredstva s strani slovenskega podjetniškega sklada pri produktu P2L. V sklopu operacije smo nakupili pretežno pisarniške aparate in programsko opremo za lažje in nemoteno delo v pripravi tehnologije. Razvili smo različna spletna oglaševanja, ki so v pogonu za lažje pridobivanje novih potencialnih strank ter za oglaševanje že obstoječih produktov. Poleg tega smo zamenjali kar nekaj zastarelega električnega orodja, ki je sedaj veliko bolj funkcionalno in prilagojeno našim današnjim potrebam.

Sofinancirano s sredstvi EKP 2014-2020 / Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Sklada za regionalni razvoj.